Leiderschap &
Bestuur

Als liefdadigheidsinstelling die in 20 landen actief is, voldoet de Movember aan een reeks regelgevende en bestuurlijke verplichtingen. We nemen deze verantwoordelijkheden zeer serieus en streven naar de hoogste mate van transparantie, verantwoording en governance.

Ons Handvest en Bestuurlijk Beleid (PDF) (alleen in het Engels).
​Deze is van toepassing op zowel de Movember Foundation als Movember Europe.

Leiderschap en bestuursstructuur

Movember wordt bestuurd door een raad van bestuur, die een deel van zijn werk aan gespecialiseerde commissies delegeert om ervoor te zorgen dat de organisatie zich aan de hoogste normen houdt.

Raad van bestuur van de Foundation

De rol van het bestuur is om ervoor te zorgen dat Movember voldoet aan de hoogste eisen wat betreft prestaties, bestuur, verantwoording, transparantie en de verhouding onkosten-fondsenwerving. Het bestuur beoordeelt jaarlijks het functioneren van de CEO en de Uitvoerend directeur Programmes. Ons bestuur is samengesteld op basis van vaardigheden. Ieder bestuurslid brengt een breed scala aan expertise en ervaring met zich mee.

Geen van de bestuursleden ontvangt betaling voor zijn of haar werk. Dit omdat Movember administratieve kosten tot een minimum wil beperken. De hieronder genoemde mondiale bestuursleden hebben tevens zitting (in dezelfde samenstelling) in het bestuur van Movember Europe.

Richard Deutsch
Voorzitter

 
Kellie Johnston
Niet-uitvoerend directeur

 
Damien Angus
Niet-uitvoerend directeur

 
Linnsey Caya
Niet-uitvoerend directeur

 
Rob Moodie
Niet-uitvoerend directeur

 
Deanna Lomas
Niet-uitvoerend directeur

 
Travis Garone
Niet-uitvoerend directeur
 
Rochelle Webb
Niet-uitvoerend directeur

 
Cass Dunn
Niet-uitvoerend directeur
 
          

Mondiaal Leiderschapsteam

Het Mondiaal Leiderschapsteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategieën die door de Raad van Bestuur zijn bepaald, met als doel relevante, transparante en afrekenbare resultaten te leveren in overeenstemming met de visie van de Movember Foundation.

Michelle Terry
Directeur
Juliette Smith
Hoofd marketing
Elaine Farrelly
Chef Strategiemedewerker
Paul Villanti
Uitvoerend directeur, programma's
Angela Webster
Hoofd Operaties Officier
Amanda Green
Hoofd Personeelszaken
Chris Taylor
Chief Experience Officer
Tahir Tanveer
Chief Information Officer

Mondiale Wetenschappelijke Commissie

Ziet toe op de invoering van het Global Action Plan van de Movember en verstrekt strategische expertise en advies op het gebied van onderzoek naar prostaat- en teelbalkanker.

Mondiale Adviescommissie voor de Gezondheid van de Man

Ziet toe op de invoering van de Mondiale Strategie voor de Gezondheid van de Man van de Movember Foundation. Heeft een informerende rol in de prioriteitsbepaling voor onze investeringsmogelijkheden voor de gezondheid van de man, door middel van:

  • strategische expertise met betrekking tot mogelijkheden en hiaten op het gebied van de gezondheid en het welzijn van de man;
  • het creëren van werkgroepen om landspecifieke of lokale expertise te bundelen;
  • ondersteuning bij de ontwikkeling van en deelname aan activiteiten op mondiaal niveau om de uitkomsten van onze voor de gezondheid van de man te delen.
Judy Y. Chu
Chair
Geaffilieerd Faculteitsmedewerker, Programma in Menselijke Biologie, Stanford University

Don McCreary
Past-Chair
Consultant op het gebied van de gezondheid van de man en eigenaar van DRM Scientific Consulting
Steven Cummins
Professor in de Volksgezondheid, London School of Hygiene and Tropical Medicine
Nancy Rhodes
Assistent-professor, School of Communication, Ohio State University
Jon Willis
Directeur van het Poche Centre for Indigenous Health, University of Queensland
Peter Norman Levesque
Voorzitter van het Institute for Knowledge Mobilization, Ottawa
Daphne Watkins
Hoofddocent en directeur van het YBMen Project, University of Michigan
Kathryn Page
Psycholoog en pleitbezorger voor mentale gezondheid op de werkplek, Deloitte Consulting, Melbourne