PRIVACY

Movember Privacy Beleid

Laatst aangepast op: 1 oktober 2017

Movember vindt het belangrijk je privacy en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te beschermen.

In dit privacybeleid worden het beleid en de procedures van Movember beschreven met betrekking tot de verzameling, het gebruik, de opslag en de vrijgave van je persoonlijke gegevens in verband met de diensten die Movember aan je verstrekt ("de diensten"). Door van de website van Movember, de mobiele website of apps van Movember gebruik te maken (samen: Websites) en je gegevens door te geven, geef je aan dat je dit Privacybeleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, accepteert.

1. Het verzamelen van Persoonlijke Gegevens:
Er zijn verschillende redenen waarom je je persoonlijke gegevens aan Movember kunt doorgeven, waaronder:
 • om informatie te ontvangen over of deel te nemen aan Movember of andere initiatieven van de Movember Foundation
 • om informatie te ontvangen over of deel te nemen aan acties van Movember
 • om informatie te ontvangen over wat de Movember Foundation heeft bereikt met de ingezamelde fondsen
 • om producten of artikelen van Movember aan te schaffen
 • om een donatie te doen aan een Mo Bro of Mo Sista
 • om je motivatie of persoonlijke verhaal aan Movember te vertellen
 • om je persoonlijke tracking-apparaat te koppelen om aan het MOVE-initiatief deel te nemen
 • om een Mo-evenement te organiseren of bij te wonen 
Deze persoonlijke gegevens kunnen (zonder beperking) het volgende omvatten: gegevens zoals je naam, foto, leeftijd, geboortedatum, adres, postcode, gsm-nummer, e-mailadres, werkgever of bedrijf, gezondheidsinformatie, fitnesstracking-informatie, je eerdere donaties, informatie over je deelname aan geassocieerde Mo-teams tijdens eerdere campagnes of het bedrag dat je hebt gedoneerd. Als je artikelen aanschaft, of een donatie maakt aan een Mo Bro of Mo Sista, dan verstrek je mogelijk credit card gegevens aan Movember zodat ze de transactie kunnen verwerken. Movember slaat geen creditcardgegevens op.

Je beslist zelf hoeveel informatie je wilt verstrekken aan Movember, en, als je van Movembers diensten gebruik wilt maken, wilt doneren, of op een andere manier wilt meedoen aan Movembers acties en evenementen, dan heeft Movember bepaalde gegevens van je nodig om diensten te kunnen verlenen, of om acties en evenementen uit te kunnen voeren.

2. Fitness tracking-apparaten/apps koppelen
Wanneer je je fitness tracking-apparaat of -app (Fitness Tracker) koppelt aan je MoSpace om aan het MOVE-initiatief deel te nemen, stelt Human API, Inc alle opgeslagen historische activiteitengegevens van je Fitness Tracker beschikbaar aan Movember. Door je Fitness Tracker aan je MoSpace te koppelen, ga je ermee akkoord dat Movember toegang heeft tot alle historische activiteitengegevens van je Fitness Tracker en ook tot alle nieuwe activiteitengegevens die worden gecreëerd zolang je Fitness Tracker aan je MoSpace is gekoppeld.
 
Je kunt kiezen welke activiteitengegevens van je Fitness Tracker je op je MoSpace-pagina weergeeft als een MOVE-activiteit. Movember zal deze activiteitengegevens blijven ontvangen, tenzij en totdat je besluit om de koppeling van je Fitness Tracker ongedaan te maken in het onderdeel [detail pathway] van je MoSpace-pagina. Als je ervoor kiest om de koppeling van je Fitness Tracker ongedaan te maken, blijven wij toegang houden tot de activiteitengegevens die tot op dat moment zijn gecreëerd, maar na ontkoppeling hebben wij geen toegang meer tot de gegevens van de activiteiten die je daarna uitvoert.
 
Activiteitengegevens zijn onder meer: soort activiteit, duur, afstand, stappen, calorieën en broninformatie (en GPS-coördinaten bij sommige Fitness Trackers), maar dit kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Activiteitengegevens van je Fitness Tracker worden door Human API, Inc aan Movember beschikbaar gesteld.


3.  Hoe worden je persoonlijke gegevens door Movember gebruikt?​
Persoonlijke gegevens die je aan Movember verstrekt via de website kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
 • om producten of artikelen waar je om hebt gevraagd aan je te leveren
 • om je informatie of andere communicatie over Movember te kunnen geven
 • om Movember en/of onze campagnes en evenementen te promoten
 • om je bij acties, toekomstige campagnes en andere initiatieven die Movember uitvoert te betrekken
 • om je foto, naam en gegevens op onze Websites te vermelden wanneer je je als Mo Bro of Mo Sista aanmeldt (deze gegevens verschijnen niet in openbare zoekresultaten als je ervoor kiest om je Mo Space beperkt zichtbaar te maken – zie hieronder)
 • om je naam, opmerkingen en donatiebedrag op onze Websites te vermelden als je een donatie aan een Mo Bro of Mo Sista geeft (tenzij je een privé- of anonieme donatie geeft - zie hieronder)
 • om je te laten deelnemen aan automatische prijstrekkingen wanneer je je als Mo Bro of Mo Sista hebt aangemeld en aan de geldende criteria van de trekking voldoet en om je informatie te geven over waar de door de Movember Foundation ingezamelde fondsen voor worden gebruikt
 • om statistische gegevens met betrekking tot de Movember-gemeenschap te analyseren
 • om je bij gezondheidsinitiatieven te betrekken
 • om je voor je deelname aan Movember of een initiatief van Movember te erkennen of belonen 
Als je besluit je persoonlijke gegevens aan Movember te verstrekken, dan ga je ermee akkoord dat deze persoonlijke informatie wordt bijgesloten of vermeld zoals hierboven is beschreven. Je gaat er ook mee akkoord dat je gegevens als gevolg hiervan door internet zoekmachines kunnen worden geïdentificeerd, opgezocht en getoond.

4. Hoe zichtbaar zijn mijn gegevens?
In bepaalde situaties kunnen we je de mogelijkheid bieden om de openbaarheid van je gegevens te beperken, bijvoorbeeld:
 • Je Mo Space – je hebt de mogelijkheid om je Mo Bro of Mo Sista Space beperkt zichtbaar te maken.
 • Je Mo-team – De aanvoerder van je Mo-team heeft toegang tot je e-mailadres en de e-mailadressen van alle andere leden van je Mo-team.
 • Je Mo-evenement – je hebt de optie om de zichtbaarheid van elk Mo-evenement dat je creëert te beperken.
  Door de standaardinstellingen voor je MoSpace te wijzigen in Beperkt openbaar zichtbaar en je Mo-evenement in Beperkt zichtbaar, kunnen we ons best doen om te voorkomen dat je MoSpace en/of Mo-evenement zichtbaar is voor algemene internetzoekmachines of toegankelijk is voor een algemene zoekopdracht m.b.t. onze diensten. Je Mo Space wordt ook niet weergegeven op je openbare team-pagina (als je lid bent van een team) of netwerk-pagina (als je deel uitmaakt van een netwerk).

Toch moet je er rekening mee houden dat als je Mo Space beperkt zichtbaar is, hij nog altijd beschikbaar is als:
 • gebruikers je zoeken in de “Doneer” sectie van de Movember Diensten;
 • wanneer je deel uitmaakt van een team, je team-leden inloggen en je Mo Space willen zien; en
 • via een directe link naar je Mo Space.
Wees er op bedacht dat een beperkt zichtbaar Mo-evenement wel zichtbaar is wanneer het op sociale media wordt gedeeld.

Houd er rekening mee dat, als je de instellingen van je MoSpace van "openbaar" naar "beperkt zichtbaar" verandert, en/of de instellingen van je Mo-evenement van "openbaar" naar "beperkt zichtbaar", je MoSpace en/of Mo-evenement al door zoekmachines kan zijn geïndexeerd en in zoekopdrachten met die zoekmachine kan verschijnen totdat je MoSpace en/of Mo-evenement een volgende keer als beperkt zichtbaar wordt geïndexeerd. In sommige gevallen indexeren zoekmachines hun zoekopdrachten niet opnieuw, waardoor je MoSpace en/of Mo-evenement in die zoekmachines blijft verschijnen, ook al heb je de instellingen van je profiel veranderd. Als je je zorgen maakt dat een bepaalde zoekmachine je MoSpace en/of Mo-evenement niet uit de zoekresultaten heeft verwijderd, neem dan contact met ons op via netherlands@movember.com, waarna wij rechtstreeks contact op zullen nemen met de zoekmachine om een verzoek in te dienen tot verwijdering van de verwijzing naar je MoSpace en/of Mo-evenement uit hun zoekresultaten.
 • Je donaties – je kan kiezen tussen:
  • Een privé-donatie, waarbij je naam en het bedrag van je gift slechts worden doorgegeven aan de ontvanger in het privé-overzicht van zijn Mo Space, al wordt het bedrag wel meegerekend in het totaal-overzicht op die Mo Space; en
  • Een anonieme donatie, waarbij het bedrag van je bijdrage wordt weergegeven op het openbare, én op het privé-overzicht van de Mo Space van de ontvanger, maar zonder dat je naam wordt vermeld op een van beide overzichten van de Mo Space van de ontvanger.
5. Communicatievoorkeuren:
Wanneer je toestemming hebt gegeven om e-mails te ontvangen, mag Movember je persoonlijke gegevens gebruiken om e-mails naar je te sturen (waaronder marketinge-mails) over de Movember-campagne, aanverwante activiteiten en de resultaten die met de ingezamelde fondsen zijn bereikt. Je krijgt in elk e-mailbericht de mogelijkheid om je voor het ontvangen van verdere berichten van Movember af te melden.  Daarnaast kun je je voorkeuren voor marketingberichten wijzigen via de instellingen in het onderdeel “Mijn account” > “Meldingen" op je Mo Space.

6. Het vrijgeven van Persoonlijke Gegevens:
Persoonlijke gegevens die door Movember worden verzameld, kunnen worden gedeeld met alle bedrijven binnen de bedrijvengroep van Movember en alle door Movember gemachtigde licentiehouders.

We kunnen je persoonlijke gegevens aan onze leveranciers of externe derden vrijgeven voor statistische doeleinden en gegevensanalyse, voor het uitbesteden van sommige functies en diensten die verband houden met de doeleinden waarvoor je persoonlijke gegevens door Movember mogen worden verwerkt, voor opslag en om onze diensten anderszins te verbeteren. Als wij een contract met externe dienstverleners aangaan, kunnen wij jouw persoonlijke gegevens aan hen doorgeven, maar alleen zodat zij aan de verplichtingen van dat contract kunnen voldoen of in gevallen waarbij je redelijkerwijs mag verwachten dat Movember jouw gegevens aan derden vrijgeeft voor een bepaald doel.

Ongeacht waar ter wereld je woont, kan Movember je gegevens naar bestemmingen buiten je eigen land verzenden, inclusief naar Australië en de Verenigde Staten, om daar te worden verwerkt, inclusief analyse en opslag.  Dit kan tot gevolg hebben dat je gegevens naar een land worden verzonden waar de mate van gegevensbescherming minder is dan in het land waarin je woont.  Ongeacht waar je gegevens naartoe worden verzonden, kunnen ze toegankelijk zijn voor de rechtbanken en regelgevende, rechtshandhavings- en staatsveiligheidsinstanties, in overeenstemming met de wetten in het relevante rechtsgebied.

Wij kunnen je persoonlijke gegevens vrijgeven aan sociale mediaplatforms, inclusief maar zonder beperking, Facebook, zodat de sociale mediaplatforms advertenties voor toekomstige Movember-evenementen en -initiatieven naar je kunnen sturen en voor analysedoeleinden.

Als wij je gegevens naar Facebook versturen, worden ze vóór verzending gehasht. Facebook gebruikt de gegevens maar heel even voor vergelijkingsdoeleinden, waarna ze worden verwijderd: https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php

Als je niet wilt dat je gegevens naar Facebook of andere sociale mediaplatforms worden verstuurd, kun je contact met ons opnemen via netherlands@movember.com.

Wij verkopen jouw persoonlijke informatie niet aan derden.

Movember zal je persoonlijke gegevens niet gebruiken of in de openbaarheid brengen, tenzij het in overeenstemming is met dit Privacy Beleid, je toestemming hebt gegeven voor gebruik of openbaarmaking, het openbaar maken ervan noodzakelijk is voor het voorkomen van schade aan lijf of leden, of teneinde het vermoeden van onwettige activiteiten te kunnen onderzoeken, of wanneer het gebruik of openbaar maken ervan door de wet is toegestaan dan wel verplicht is.

7. Beveiliging en opslag van je gegevens:
Movember treft gepaste maatregelen om de veiligheid van alle verzamelde gegevens te waarborgen, onder meer om ervoor te zorgen dat de gegevens tegen misbruik en verlies en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of vrijgave worden beschermd. Je persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld in een beveiligde cloud-omgeving worden opgeslagen en bijgehouden, waar ze alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerd personeel. Sommige van deze diensten worden beheerd door derden in Australië en de Verenigde Staten. Wij kunnen echter niet garanderen of beloven dat de gegevens die je online aan ons doorgeeft of van ons ontvangt beveiligd worden, aangezien de beveiliging van gegevensverzending via internet of van gegevens die zijn opgeslagen op servers die via internet toegankelijk zijn, niet volledig kan worden gegarandeerd.

8. Toegang tot en wijzigen van persoonlijke gegevens:
Toegang tot persoonlijke gegevens
Je kan altijd inzage vragen in de persoonlijke gegevens die door onze Diensten zijn verzameld. Stuur een e-mail naar netherlands@movember.com en we doen ons best om zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen dertig dagen na je verzoek, te antwoorden. Eventueel kunnen er gronden zijn van wettelijke aard, of op basis van regelgeving, waarom toegang tot of aanpassing van de gegevens moet worden geweigerd. In dat geval zullen we je uitleggen waarom.

Het corrigeren van persoonlijke gegevens
Als je vindt dat de persoonlijke gegevens die Movember van je bewaart niet (meer) kloppen, of niet compleet zijn, dan zal Movember alle redelijke stappen ondernemen om de gegevens aan te passen. Voor een verzoek tot aanpassing of een update van je persoonlijke gegevens, mail naar netherlands@movember.com.

Klachten
Als je een klacht hebt over de behandeling van je persoonlijke gegevens kun je een e-mail sturen naar privacy@movember.com.

9. Links naar andere websites:
Movember is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid, of voor de inhoud van, enige andere website die gelinked is naar een Movember Dienst, noch voor de privacy toepassingen van een derde partij, zij het sociale media, zij het dienstverleners in het algemeen, die bereikbaar zijn via een Movember Dienst. We raden je aan om het privacybeleid van die websites of dienstverleners te lezen, onder meer, maar niet alleen, met betrekking tot inzamelingsacties en de donatiefunctionaliteit op Facebook, waarvoor mogelijk aanvullende persoonlijke gegevens vereist zijn.

10. Cookies
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die in het geheugen en op de harde schijf van je computer worden opgeslagen wanneer je bepaalde webpagina's bezoekt. Ze worden gebruikt om websites goed te laten werken en om informatie aan de eigenaars van een website te verstrekken.

Waarom gebruiken we cookies?
Cookies helpen ons om individueel afgestemde diensten en informatie aan te bieden. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld op al onze websites om anonieme informatie over het bezoekersverkeer te verzamelen en ook om jouw ervaringen met onze Websites te verbeteren (bv. om je ingelogd te houden als je dat wilt). 

Algemeen gezegd gebruiken we cookies op onze Websites voor de volgende doelen:
 • Analyse: wij gebruiken analytische cookies die ons in staat stellen om bezoekers van onze Websites te herkennen, meten en volgen. Dit helpt ons om de manier waarop onze Websites werken te verbeteren en ontwikkelen, door er bijvoorbeeld achter te komen of bezoekers van een site snel de gewenste informatie vinden, of door aspecten van onze Websites te identificeren waar ze het meeste in zijn geïnteresseerd. Om deze doelen te bereiken, kunnen wij het volgende opslaan:
  • de naam van het domein waarmee je toegang had tot internet
  • de datum en het tijdstip waarop je toegang had tot onze Websites
  • de advertentie of het internetadres van de website waarvandaan je rechtstreeks naar onze websites werd doorgestuurd
  • de pagina's die je tijdens je bezoek aan onze Websites hebt bezocht
  • het apparaat waarmee je onze Websites hebt bezocht
  • de locatie waarvandaan je onze Websites hebt bezocht
Daarnaast maken we gebruik van externe dienstverleners die ons bepaalde analytische diensten leveren in verband met de werking van onze Websites, inclusief (zonder beperking) het verzamelen en volgen van de bovengenoemde gegevens en informatie. Wij kunnen bezoekersgegevens, waaronder informatie die naar de persoon kan worden teruggeleid, aan onze externe dienstverleners vrijgeven zodat zij dit soort diensten kunnen leveren. Dit soort gegevens kan naar deze externe dienstverleners en hun lokale of in het buitenland gevestigde leveranciers worden verzonden, in landen waar het niveau van gegevensbescherming lager kan zijn dan in het land waarin je woont.

Gebruiksvoorkeuren: sommige cookies op onze Websites worden geactiveerd wanneer bezoekers van onze sites een keuze maken over hun gebruik van de site. Onze Websites 'onthouden' de ingestelde voorkeuren van de betreffende gebruiker. Dit geeft ons de mogelijkheid om aspecten van onze sites op de individuele gebruiker af te stemmen.
 • Sessiebesturing: de software die onze Websites ondersteunt, maakt gebruik van cookies voor technische doeleinden die nodig zijn voor de interne werking van onze servers en applicaties. Zo gebruiken we bijvoorbeeld cookies om informatie over de sessie van een gebruiker bij te houden en te bepalen welke opties of pagina's weergegeven moeten worden zodat de site goed functioneert.
 • Functionele doelen: cookies voor functionele doelen slaan informatie op die onze applicaties nodig hebben om goed te werken. Als er binnen een applicatie bijvoorbeeld verzoeken zijn die uit meerdere stappen bestaan, worden cookies gebruikt om de informatie van elke stap tijdelijk op te slaan, om de uitvoering van het hele verzoek mogelijk te maken.
Jouw cookie-voorkeuren
Om onze Websites ten volle te kunnen gebruiken, moet je computer of mobiele apparaat cookies accepteren aangezien onze sites niet goed functioneren zonder cookies. Daarnaast zijn cookies nodig om jou gepersonaliseerde functies op onze websites te kunnen bieden.

Cookies van derden
Bij een bezoek aan onze Websites kun je cookies ontvangen die door derden zijn ingesteld. Zo kun je bijvoorbeeld een cookie ontvangen dat door Google is ingesteld. Deze cookies worden gebruikt voor de doelen die worden beschreven onder "Waarom gebruiken we cookies?" in dit beleid. Wij hebben geen controle over de instellingen van deze cookies van derden, dus raden wij je aan om hun websites te controleren voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe je ze kunt beheren.

Cookie-voorkeuren wijzigen
Als je in de toekomst de cookies die door onze Websites zijn ingesteld uit je browser wilt weghalen, kun je ze verwijderen. De instructies voor het verwijderen van cookies van je computer of mobiele apparaat zijn afhankelijk van het besturingssysteem en de browser die je gebruikt. Let er wel op dat als je je toestemming voor het gebruik van cookies op onze sites intrekt, de functionaliteit van die sites minder wordt

11. Wijziging van dit Privacy Beleid:
Dit privacy beleid kan af en toe worden aangepast, met name wanneer nieuwe regels, reguleringen en gedragscodes voor de industrietak worden ingevoerd. Alle wijzigingen in het Privacy Beleid worden op de Movember website gepubliceerd. Als we vinden dat de wijzigingen belangwekkend zijn, dan zullen we je er per e-mail van op de hoogte stellen.