Voorwaarden

Movember Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 18 juli 2019 v1.0

In dit gedeelte worden de voorwaarden beschreven die op je gebruik van de website van Movember en de mobiele apps van Movember (gezamenlijk, de Diensten) van toepassing zijn. Je verdere gebruik van onze Diensten betekent voor Movember dat je met deze Algemene Voorwaarden, die van tijd tot tijd worden bijgewerkt, akkoord gaat. Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, dus kom geregeld terug om op de hoogte te blijven.
 1. Content die door Movember is gecreëerd - Alle handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die in de Diensten zijn opgenomen, zijn eigendom van Movember of zijn door Movember in licentie van derden verkregen. Het kopiëren of op welke wijze dan ook reproduceren van afbeeldingen, logo's of andere materialen in onze Diensten, is in geen enkele vorm toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Om twijfel uit te sluiten, geven we je toestemming om materiaal de downloaden via de Downloads-pagina van onze website, afhankelijk van de beperkingen die op deze pagina worden vermeld.
 2. Content die door jou wordt gepost - Alle content die je op onze Diensten plaatst (bv. foto's, video's en opmerkingen) is jouw verantwoordelijkheid en je moet ervoor zorgen dat je alle nodige rechten bezit om die content te mogen plaatsen (bv. door indien nodig toestemming te vragen aan de houders van de auteursrechten of voor het gebruik van de persoonlijke informatie van derden). Door content te posten geef je Movember ook het niet-exclusieve, overdraagbare, royalty-vrije wereldwijde recht om die content te gebruiken en te reproduceren.
 3. Inbreuk op het copyright van derden – Movember houdt zich aan de bepalingen van de DMCA (Digital Millennium Copyright Act) en andere relevante wetgeving betreffende auteursrechten die van toepassing is. Als je van mening bent dat iemand anders zonder jouw toestemming jouw auteursrechten of handelsmerken gebruikt, neem dan contact met ons op via info@movember.com om de schending te melden.
 4. Respecteer de Movember-gemeenschap – Toon je respect door je aan de onderstaande regels te houden:
  1. Je mag geen geautomatiseerde middelen gebruiken om de content van gebruikers te verzamelen
  2. Je mag onze website niet verstoren en geen virussen of andere schadelijke code uploaden
  3. Je mag anderen niet pesten, intimideren of lastigvallen
  4. Je mag geen content posten die de rechten van anderen schendt of beschadigt, of die op andere wijze in strijd is met de wet, of die discriminerend, hatelijk, pornografisch, bedreigend of gewelddadig van aard is
 5. Disclaimer van Movember – Movember besteedt veel zorg aan zijn Diensten en we doen er alles aan om ze nauwkeurig, foutloos en vrij van beledigend materiaal te houden. Je gebruikt de website echter op eigen risico en Movember is niet aansprakelijk voor eventuele kosten of verliezen die je lijdt door je gebruik van onze Diensten. Ondanks dat onze Diensten links bevatten naar websites of informatiebronnen van derden, is Movember niet verantwoordelijk voor deze derden en je gebruikt die websites of informatiebronnen op eigen risico.
 6. Het organiseren van een Movember-evenement – Door je voor het organiseren van een Movember-evenement aan te melden, inclusief alle MOVE-evenementen, ga je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor de organisatie en uitvoering van dat Movember-evenement, inclusief het aanvragen van de benodigde vergunningen, toestemmingen en/of verzekeringen die vereist zijn om je evenement te organiseren. Aan een Movember-evenement kunnen risico's en gevaren verbonden zijn, en door een evenement te organiseren begrijp en accepteer je dat Movember op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige gevallen van letsel, schade of verlies die ontstaan in verband met je Movember-evenement.
 7. Deelname aan een georganiseerd Movember-evenement – Je erkent dat jouw deelname aan een Movember-evenement, ongeacht wat voor soort evenement het is en inclusief alle MOVE-evenementen, op eigen risico is en dat Movember op geen enkele manier aansprakelijk is voor enige gevallen van letsel, schade of verlies die je lijdt als gevolg daarvan.
 8. Jouw MOVE – Alle MOVE-uitdagingen, -evenementen en -activiteiten (inclusief uitdagingen die je voor jezelf zet) mogen alleen worden aangegaan met inachtneming van je huidige lichamelijke gezondheid, eventuele medische aandoeningen die je hebt, en het advies van relevante zorgverleners. De informatie die op deze website en daaraan gekoppelde websites wordt verstrekt, is geen vervanging van medische of professionele zorg of advies, met name wat betreft de geschiktheid of veiligheid van een bepaalde MOVE. Movember is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige gevallen van letsel, schade of verlies in verband met je betrokkenheid bij een MOVE-uitdaging of -activiteit.
 9. Bevestiging van deelname aan en tickets voor Movember-evenementen – Als je een officieel Movember-evenement bijwoont, moet je voldoen aan alle aanvullende voorwaarden die in de bevestiging van deelname en op de tickets staan vermeld en/of die voorafgaand aan het Movember-evenement door Movember aan jou worden meegedeeld.
 10. Terugbetalingen – Als je per vergissing een donatie hebt gemaakt, is Movember bereid om het bedrag aan je terug te betalen op voorwaarde dat je Movember zo snel mogelijk informeert, in elk geval vóór 30 april na ontvangst van je donatie (bv. voor een donatie in november 2017, moet je ons uiterlijk op 30 april 2018 informeren; voor een donatie in mei 2018, moet je ons uiterlijk op 30 april 2019 informeren). Als je je hebt aangemeld bij ons regelmatige donatieprogramma, kun je het donatiebedrag van de meest recente maand terugbetaald krijgen. Als je een verzoek tot terugbetaling wilt indienen, gebruik dan de contactgegevens op de Contactpagina van de Movember website van het land waarin je woont om contact met ons op te nemen.
 11. Regelmatige donaties - Als je deelneemt aan ons maandelijkse donatieprogramma, kun je donaties maken per credit- of debetkaart met Visa, MasterCard of American Express. Je creditcardgegevens worden niet door Movember opgeslagen. Je informatie wordt opgeslagen door onze gateway provider voor betalingen, die betalingen op ongeveer dezelfde dag van elke maand verwerkt. Er worden alleen transactiekosten aan je doorberekend als je daar ten tijde van je aanmelding voor hebt gekozen. Neem contact met ons op via info@movember.com om deze betalingen op elk gewenst moment te wijzigen of te annuleren, een terugbetaling aan te vragen (zie hierboven voor details) of om je betalingsgegevens te wijzigen. Als een betaling niet wordt verwerkt, zal Movember vier pogingen ondernemen voordat de maandelijkse donatie wordt geannuleerd. Lees onze FAQ-pagina voor meer informatie over dit programma.
 12. Rechten van Movember - Movember mag geheel naar eigen goeddunken content verwijderen die je hebt gepost of je de toegang tot onze Diensten ontzeggen. Niet-uitoefening door Movember van onze rechten volgens de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, betekent niet dat we daarvan afstand doen en wij blijven gerechtigd om onze rechten uit te oefenen.
 13. Zakelijke netwerken - Als je je hebt aangemeld bij een pagina van een zakelijk netwerk, en dit wordt op de pagina vermeld, mag Movember jouw persoonlijke informatie met die zakelijke rechtspersoon delen, om de ontvangst van bedrijfsvoordelen mogelijk te maken voor Movember, of voor jou als persoon.
 14. Adres- en telefonische contactgegevens - Als je je adres- en telefoongegevens met Movember hebt gedeeld, kunnen wij die gebruiken om contact met je op te nemen. Je kunt je toestemming echter op elk gewenst moment intrekken.  Lees ons <privacybeleid> voor meer informatie. 
 15. Inloggen met Google en Apple - Als je ervoor kiest om je met Google aan te melden bij Movember, kan Movember je Google-ID, e-mail, naam en foto-URL verzamelen en ontvangen.  Als je ervoor kiest om je met Apple Login bij Movember aan te melden, kan Movember je naam en e-mailadres verzamelen en ontvangen die aan je Apple-ID zijn gekoppeld.  Lees ons <privacybeleid> voor meer informatie. 
 16. Rechtspersonen en toepasbare wet – De rechtspersoon Movember en de relevante wetten die voor deze Algemene Voorwaarden bepalend zijn, worden bepaald door het land waarin je woont:
  1. Als je in de V.S. woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en de Movember Foundation, onder zeggenschap van de wet van de staat Californië, V.S.;
  2. Als je in Canada woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Movember Canada, onder zeggenschap van de wet van Ontario, Canada;
  3. Als je in het Verenigd Koninkrijk woont of in een land dat deel uitmaakt van de EER (m.u.v. Duitsland), dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Movember Europe, onder zeggenschap van de wet van Engeland en Wales;
  4. Als je in Nieuw-Zeeland woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en de Movember Foundation New Zealand, onder zeggenschap van de wet in Nieuw-Zeeland;
  5. Als je in Duitsland woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Movember Foundation e.V, onder zeggenschap van de wet van Duitsland; en
  6. Als je in Australië woont, of op een locatie die niet wordt genoemd in de bovenstaande artikelen a, b, c, d of e, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en The Movember Group Pty Ltd als gevolmachtigde voor de Movember Foundation, onder zeggenschap van de wet van Victoria, Australië.


 

FOR INFORMATION 

Payment gateway services provided by:1. FONDSENWERVERS DIE OP 10 NOVEMBER 2022 EEN BEDRAG VAN € 150 HEBBEN INGEZAMELD
1. Aan deze actie kunnen alle fondsenwervers deelnemen die op 10 november 2022 om 23.59 uur (CET) een bedrag van € 150 of hoger hebben ingezameld voor de Movember-campagne 2022, met uitzondering van medewerkers van Movember en aan Movember verwante partijen die inwoners zijn van de Nederlands.  Per persoon mag maar één prijs worden opgeëist.
2. De winnaars zijn de eerste 550 fondsenwervers die op de bovengenoemde deadline € 150/CHF 150 of meer hebben ingezameld op de Nederlandse, Franse, Duitse, Spaanse en/of Zwitserse website van Movember. Elke winnaar heeft recht op een paar Movember-sokken. Winnaars ontvangen uiterlijk op 16 november 2022 een formulier op hun geregistreerde e-mailadres om hun prijs op te eisen.
3. Fondsenwervers hebben tot 15 december 2022 de tijd om het formulier in te vullen en hun prijs op te eisen. Als een prijs op die datum niet is opgeëist, kan deze komen te vervallen.
4. Het Movember-hoofdkantoor zal bepalen wie de Nederlandse winnaars zijn op basis van de totale gedoneerde bedragen die zijn geregistreerd op: https://nl.movember.com/.
5. Deze actie begint op 15 september 2022 om 0.01 uur (CET) en loopt af op 10 november 2022 om 23.59 uur (CET).
6. Movember aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor technische problemen waardoor een donatie niet op tijd wordt verwerkt of waardoor het tijdstip waarop de donatie wordt geregistreerd in het Movember-systeem afwijkt van het tijdstip op het donatiebewijs.  Om teleurstellingen te voorkomen moet je alle online donaties zo snel mogelijk indienen om er zeker van te zijn dat ze voor de deadline worden verwerkt.  Zorg ook dat offline donaties (bijvoorbeeld in contant geld of met een cheque) tijdig bij Movember worden ingediend, zodat ze kunnen worden verwerkt en bij je totale donatie kunnen worden bijgeteld.
7. Movember zal de prijzen uiterlijk op 20 december 2022 om 17.00 uur (CET) aan de winnaars toezenden, mits we over hun volledige adres beschikken. Als op het formulier om de prijs op te eisen geen volledig adres is opgegeven, komt de prijs te vervallen.
8. Movember behoudt zich het recht voor de geldigheid van inzendingen te controleren en deelnemers die het inzendingsproces manipuleren te diskwalificeren.
9. Deze prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere producten en is niet overdraagbaar.  De prijs kan alleen worden opgeëist door mondelinge of schriftelijke aanvaarding door de winnaar.
10. Movember behoudt zich het recht voor om alternatieve prijzen uit te reiken als de aangekondigde prijzen niet beschikbaar zijn.
11. Als de actie om welke reden dan ook niet volgens planning kan plaatsvinden, behoudt Movember zich het recht voor om de actie te annuleren, tenzij in de toepasselijke wetgeving anders is bepaald.
12. Alle inzendingen worden eigendom van Movember. Alle informatie uit de inzendingen en gegevens van de winnaars worden bewaard volgens het privacybeleid van Movember, dat kan worden geraadpleegd op: https://nl.movember.com/privacy.
 
2. TEGOEDREGELING VOOR ALLE DONATIES 23 NOVEMBER – TEGOED VAN 20€ OP MO SPACE
Voor alle Movember-donaties van 20€ of meer die worden ontvangen tussen 23 november 2022 om 09.00:00 uur (CET) en 25 november 2022 om 23.59:59 (CET) geldt de Gillette Mo Space-tegoedregeling, onder de volgende voorwaarden:
1. Donaties moeten worden gedaan in een Mo Space via de website, app of gekoppelde Facebook-fondsenwerving: https://nl.movember.com/.
2. Voor elke donatie van 20€ of meer die je als geregistreerde Movember-fondsenwerver of -team ontvangt gedurende de bovengenoemde periode, zal Gillette een tegoed van 20€ storten op je Mo Space, tot een maximum van 30.000€ voor alle ondersteuners samen.
3. Meerdere donaties van €20 ontvangen elk een afzonderlijk €20 krediet van Gillette. Voor elke donatie van meer dan €20 ontvangt Gillette slechts één tegoed van €20.
4. Gillette zal het voor Movember beschikbare krediet beperken tot €30.000. Donaties die worden ontvangen nadat de kredietpot van €30.000 is opgebruikt, komen niet in aanmerking voor een krediet van Gillette.
5. Movember aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor technische problemen waardoor een donatie niet op tijd wordt verwerkt of waardoor het tijdstip waarop de donatie wordt geregistreerd in het Movember-systeem afwijkt van het tijdstip op het donatiebewijs.  Om teleurstellingen te voorkomen moet je alle online donaties zo snel mogelijk indienen om er zeker van te zijn dat ze voor de deadline worden verwerkt.  Zorg ook dat offline donaties (bijvoorbeeld in contant geld of met een cheque) tijdig bij Movember worden ingediend, zodat ze kunnen worden verwerkt en bij je totale donatie kunnen worden bijgeteld.
6. Als de actie om welke reden dan ook niet volgens planning kan plaatsvinden, behoudt Movember zich het recht voor om de actie te annuleren, tenzij in de toepasselijke wetgeving anders is bepaald.
7. Alle inzendingen worden eigendom van Movember. Alle informatie uit de inzendingen en gegevens van de winnaars worden bewaard volgens het privacybeleid van Movember, dat kan worden geraadpleegd op: https://nl.movember.com/privacy.