Voorwaarden

Movember Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 1 oktober 2017

In dit gedeelte worden de voorwaarden beschreven die op je gebruik van de website van Movember en de mobiele apps van Movember (gezamenlijk "de diensten") van toepassing zijn. Een voortdurend gebruik van onze Diensten betekent voor Movember dat je deze Algemene Voorwaarden hebt geaccepteerd. Het is mogelijk dat wij deze Algemene Voorwaarden af en toe aanpassen, dus kom vooral geregeld terug om te checken.
 1. Content die door Movember is gecreëerd - Alle handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van derden die in de diensten zijn opgenomen, zijn eigendom van Movember of door Movember in licentie verkregen. Het kopieëren of op welke wijze dan ook reproduceren van de grafieken, logo’s of enig ander materiaal van de Diensten, is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Om twijfel uit te sluiten, verlenen we je toestemming om materiaal te downloaden via de Downloads pagina van onze website.
   
 2. Content die door jou wordt geplaatst - Alle content die je op onze diensten plaatst, waaronder (zonder beperking) alles wat je op je eigen MoSpace-pagina of die van anderen plaatst, zoals foto's, video's en opmerkingen, is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid; je moet ervoor zorgen dat je alle nodige rechten bezit om die content te mogen plaatsen (bijv. door, indien nodig, toestemming te vragen van de houders van de auteursrechten of voor het gebruik van de persoonlijke gegevens van derden).Door content te posten geef je Movember ook het niet-exclusieve, overdraagbare, royalty-vrije wereldwijde recht om die content te gebruiken en te reproduceren.
   
 3. Inbreuk op het copyright van derden – Movember volgt de bepalingen van de Digital Millennium Copyright Act. Als je gelooft dat iemand inbreuk maakt op je copyright of handelsmerk zonder je toestemming, neem dan contact met ons op via netherlands@movember.com om de inbreuk te melden.
   
 4. Respecteer de Mo gemeenschap – Toon je respect door aan het onderstaande gehoor te geven:
  a. Je mag geen geautomatiseerde middelen gebruiken om de content van gebruikers te verzamelen
  b. Je mag geen virussen of schadelijke codes uploaden
  c. Je mag niemand pesten, intimideren, of lastig vallen
  d. Je mag geen content posten die inbreuk maakt op de rechten van een ander of deze beschadigt, of die anderszins onwettig is, of die hatelijk, bedreigend, pornografisch of gewelddadig van aard is
 5. Movember wijst aansprakelijkheid af – Movember doet zijn uiterste best voor zijn Diensten en we proberen ze accuraat, foutloos, en vrij van beledigende inhoud te houden. Je gebruikt de site niettemin op eigen risico en Movember is niet aansprakelijk voor kosten of schade die je lijdt door je gebruik van onze Diensten. Movember kan binnen zijn Diensten links aanbieden naar de websites of bronnen van derden, maar is niet verantwoordelijk voor deze derde partijen. Je gebruikt die sites en bronnen op eigen risico.
   
 6. Het organiseren van een Mo -evenement – Door je aan te melden voor het organiseren van een Mo-evenement, waaronder alle MOVE-evenementen, ga je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor de organisatie en het runnen van het Mo-evenement, waaronder het regelen van de nodige vergunningen, toestemmingen en/of verzekeringen die voor het organiseren van een dergelijk evenement zijn vereist. Aan Mo-evenementen kunnen risico's en gevaren verbonden zijn, en door een evenement te organiseren begrijp en accepteer je dat Movember op geen enkele manier aansprakelijk is voor enige gevallen van letsel, schade of verlies die ontstaan in verband met je Mo-evenement.
   
 7. Deelname aan een georganiseerd Mo-evenement – Je erkent dat jouw deelname aan Mo-evenementen (ongeacht de aard van deze evenementen), waaronder aan MOVE-evenement, op eigen risico is en dat Movember op geen enkele manier aansprakelijk is voor enig letsel, schade of verlies dat/die hierdoor ontstaat.
   
 8. Jouw MOVE  – Alle MOVE-uitdagingen, -evenementen en -activiteiten (inclusief alle uitdagingen die je voor jezelf zet) (MOVE) mogen alleen worden aangegaan met inachtneming van je huidige lichamelijke gezondheid, eventuele medische aandoeningen die je hebt, en het advies van een geschikte zorgverlener. De informatie die op deze website en daaraan gekoppelde websites wordt verstrekt, is geen vervanging van medische of professionele zorg en advies, met name wat betreft de geschiktheid of veiligheid van een MOVE-activiteit. Movember is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig geval van letsel, schade of verlies in verband met jouw betrokkenheid bij een MOVE-uitdaging of -activiteit.
   
 9. RSVP's en tickets voor Movember-evenementen – Als je een officieel Movember-evenement bijwoont, moet je voldoen aan alle aanvullende voorwaarden in de RSVP's, op de tickets en/of de voorwaarden die voorafgaand aan het Movember-evenement door Movember aan jou zijn bekendgemaakt.
   
 10. Terugbetalingen – Als je per vergissing een bedrag hebt gedoneerd, zal Movember het bedrag aan je terugbetalen, mits je Movember daar zo snel mogelijk over informeert, in ieder geval vóór 30 april na de datum van de donatie (bijvoorbeeld: voor een donatie in november 2016 moet je ons uiterlijk op 30 april 2017 informeren; voor een donatie in mei 2017 moet je ons uiterlijk op 30 april 2018 informeren). Als je een verzoek tot restitutie wilt indienen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het onderdeel Contact van de Movember-website van het land waarin je woont.
   
 11. Movembers rechten – Movember mag geheel naar eigen goeddunken inhoud verwijderen die je hebt gepost of je de toegang tot onze Diensten ontzeggen. Niet-uitoefening door Movember van onze rechten volgens de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, betekent niet dat we daarvan afstand doen en wij blijven gerechtigd om onze rechten uit te oefenen.
   
 12. Rechtspersonen en toepasbare wet – de rechtspersoon Movember en de relevante wetten die voor deze Algemene Voorwaarden bepalend zijn, worden bepaald door het land waarin je woont:

  a. Als je in de V.S. woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Movember Foundation, onder zeggenschap van de wet van de staat Californië, onderdeel van de V.S.;
  b. Als je in Canada woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Movember Canada, onder zeggenschap van de wet van Ontario, Canada;
  c. Als je in het Verenigd Koninkrijk woont of in een land dat deel uitmaakt van de EER (m.u.v. Duitsland), dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Movember Europe, onder zeggenschap van de wet van Engeland en Wales;
  d. Als je in Nieuw-Zeeland woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en de Movember Foundation New Zealand, onder zeggenschap van de wet in Nieuw-Zeeland;
  e. Als je in Duitsland woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Movember Foundation e.V, onder zeggenschap van de wet van Duitsland; en
  f. Als je in Australië woont, of op een locatie die niet wordt genoemd in de bovenstaande artikelen a, b, c, d of e, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en The Movember Group Pty Ltd als gevolmachtigde voor de Movember Foundation, onder zeggenschap van de wet van Victoria, Australië.


European 2017 Mo-Mo Award
 
 1. Aan deze wedstrijd kunnen Mo Bros en Mo Sistas meedoen die zich hebben aangemeld bij Movember SE, NO, AT, BE, NL en ES (respectievelijk se.movember.com, no.movember.com, at.movember.com, be.movember.com, nl.movember.com, es.movember.com), met uitzondering van medewerkers van Movember en hun naaste familieleden en gerelateerde partijen.
 2. De winnaar in elke markt is de individuele Mo Bro of Mo Sista (aangemeld als teamlid of als individuele persoon) die het hoogste geldbedrag voor de campagne van 2017 heeft ingezameld gebaseerd op het totale donatiebedrag zoals om 22:00 uur (GMT) op 7 december 2017 op de lokale movember.com website wordt vermeld. Aanmeldingen of donaties die na 22:00 uur (GMT) op 7 december 2017 worden ontvangen of verwerkt, tellen niet mee.
 3. Movember is niet verantwoordelijk voor eventuele technische problemen die de verwerking van donaties belemmeren of leiden tot een verschil tussen het tijdstip waarop de donatie in het systeem van Movember wordt geregistreerd en het tijdstip van inzending of het tijdstip op je donatiebewijs. Om teleurstelling te voorkomen moet je alle online donaties tijdig inzenden om ervoor te zorgen dat ze vóór sluitingstijd worden verwerkt. Zorg er ook voor dat alle offline donaties (zoals contanten of cheques) tijdig naar Movember worden verzonden om te worden verwerkt en aan het totale donatiebedrag te worden toegevoegd. De beslissing van Movember is definitief.
 4. Movember behoudt zich het recht voor om de geldigheid van inzendingen te verifiëren en deelnemers die het aanmeldings-, donatie- of deelnameproces manipuleren, te diskwalificeren.
 5. De winnaar wordt per e-mail op of vóór 12 december 2017 op de hoogte gesteld. De naam van de winnende persoon kan op de website van Movember worden gepubliceerd en worden vermeld in een e-mailbericht waarin de prijs wordt aangekondigd.
 6. Alle prijzen zijn zoals hieronder beschreven, kunnen niet voor contanten of andere producten worden ingewisseld en zijn niet overdraagbaar. Prijzen kunnen alleen worden opgeëist door mondelinge of schriftelijke acceptatie door de winnaar of iemand die door hem/haar gemachtigd is. Movember behoudt zich het recht voor om de prijs indien nodig door alternatieve prijzen te vervangen als de vermelde prijzen niet beschikbaar zijn.
 7. Als de prijs op 31 december 2017 niet is opgeëist, komt deze te vervallen en kan worden toegewezen aan de persoon die het op één na hoogste bedrag in de betreffende regio heeft ingezameld of worden ingetrokken;
 8. De prijs is een Exclusief Movember Pakket voor de Winnaar in elke regio. Het Pakket bestaat uit een Movember-harmonica, L’Oréal Men Expert BarberClub pakketten met in elk pakket 4 BarberClub-producten, en een T-shirt en petje uit de Mo Collection.
 9. Indien deze wedstrijd om welke reden dan ook niet zoals gepland kan plaatsvinden, behoudt Movember zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren tenzij bepalingen van het dwingend recht anders bepalen.
 10. Alle persoonlijke informatie die wordt ingezonden of bewaard in verband met de trekking wordt verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Movember, dat beschikbaar is op www.movember.com.
 11. De organisator is Movember Europe, Gensurco House, 46a Rosebery Ave, Londen EC1R 4RP, Verenigd Koninkrijk.