Voorwaarden

Movember Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 1 september 2016

In dit gedeelte worden de voorwaarden beschreven die op je gebruik van de website van Movember en de mobiele apps van Movember (gezamenlijk "de diensten") van toepassing zijn. Een voortdurend gebruik van onze Diensten betekent voor Movember dat je deze Algemene Voorwaarden hebt geaccepteerd. Het is mogelijk dat wij deze Algemene Voorwaarden af en toe aanpassen, dus kom vooral geregeld terug om te checken.
 1. Content die door Movember is gecreëerd - Alle handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van derden die in de diensten zijn opgenomen, zijn eigendom van Movember of door Movember in licentie verkregen. Het kopieëren of op welke wijze dan ook reproduceren van de grafieken, logo’s of enig ander materiaal van de Diensten, is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Om twijfel uit te sluiten, verlenen we je toestemming om materiaal te downloaden via de Downloads pagina van onze website.
   
 2. Content die door jou wordt geplaatst - Alle content die je op onze diensten plaatst, waaronder (zonder beperking) alles wat je op je eigen MoSpace-pagina of die van anderen plaatst, zoals foto's, video's en opmerkingen, is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid; je moet ervoor zorgen dat je alle nodige rechten bezit om die content te mogen plaatsen (bijv. door, indien nodig, toestemming te vragen van de houders van de auteursrechten of voor het gebruik van de persoonlijke gegevens van derden).Door content te posten geef je Movember ook het niet-exclusieve, overdraagbare, royalty-vrije wereldwijde recht om die content te gebruiken en te reproduceren.
   
 3. Inbreuk op het copyright van derden – Movember volgt de bepalingen van de Digital Millennium Copyright Act. Als je gelooft dat iemand inbreuk maakt op je copyright of handelsmerk zonder je toestemming, neem dan contact met ons op via netherlands@movember.com om de inbreuk te melden.
   
 4. Respecteer de Mo gemeenschap – Toon je respect door aan het onderstaande gehoor te geven:
  a. Je mag geen geautomatiseerde middelen gebruiken om de content van gebruikers te verzamelen
  b. Je mag geen virussen of schadelijke codes uploaden
  c. Je mag niemand pesten, intimideren, of lastig vallen
  d. Je mag geen content posten die inbreuk maakt op de rechten van een ander of deze beschadigt, of die anderszins onwettig is, of die hatelijk, bedreigend, pornografisch of gewelddadig van aard is
 5. Movember wijst aansprakelijkheid af – Movember doet zijn uiterste best voor zijn Diensten en we proberen ze accuraat, foutloos, en vrij van beledigende inhoud te houden. Je gebruikt de site niettemin op eigen risico en Movember is niet aansprakelijk voor kosten of schade die je lijdt door je gebruik van onze Diensten. Movember kan binnen zijn Diensten links aanbieden naar de websites of bronnen van derden, maar is niet verantwoordelijk voor deze derde partijen. Je gebruikt die sites en bronnen op eigen risico.
   
 6. Het organiseren van een Mo -evenement – Door je aan te melden voor het organiseren van een Mo-evenement, waaronder alle MOVE-evenementen, ga je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor de organisatie en het runnen van het Mo-evenement, waaronder het regelen van de nodige vergunningen, toestemmingen en/of verzekeringen die voor het organiseren van een dergelijk evenement zijn vereist. Aan Mo-evenementen kunnen risico's en gevaren verbonden zijn, en door een evenement te organiseren begrijp en accepteer je dat Movember op geen enkele manier aansprakelijk is voor enige gevallen van letsel, schade of verlies die ontstaan in verband met je Mo-evenement.
   
 7. Deelname aan een georganiseerd Mo-evenement – Je erkent dat jouw deelname aan Mo-evenementen (ongeacht de aard van deze evenementen), waaronder aan MOVE-evenement, op eigen risico is en dat Movember op geen enkele manier aansprakelijk is voor enig letsel, schade of verlies dat/die hierdoor ontstaat.
   
 8. Jouw MOVE  – Alle MOVE-uitdagingen, -evenementen en -activiteiten (inclusief alle uitdagingen die je voor jezelf zet) (MOVE) mogen alleen worden aangegaan met inachtneming van je huidige lichamelijke gezondheid, eventuele medische aandoeningen die je hebt, en het advies van een geschikte zorgverlener. De informatie die op deze website en daaraan gekoppelde websites wordt verstrekt, is geen vervanging van medische of professionele zorg en advies, met name wat betreft de geschiktheid of veiligheid van een MOVE-activiteit. Movember is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig geval van letsel, schade of verlies in verband met jouw betrokkenheid bij een MOVE-uitdaging of -activiteit.
   
 9. RSVP's en tickets voor Movember-evenementen – Als je een officieel Movember-evenement bijwoont, moet je voldoen aan alle aanvullende voorwaarden in de RSVP's, op de tickets en/of de voorwaarden die voorafgaand aan het Movember-evenement door Movember aan jou zijn bekendgemaakt.
   
 10. Terugbetalingen – Als je per vergissing een bedrag hebt gedoneerd, zal Movember het bedrag aan je terugbetalen, mits je Movember daar zo snel mogelijk over informeert, in ieder geval vóór 30 april na de datum van de donatie (bijvoorbeeld: voor een donatie in november 2016 moet je ons uiterlijk op 30 april 2017 informeren; voor een donatie in mei 2017 moet je ons uiterlijk op 30 april 2018 informeren).
   
 11. Movembers rechten – Movember heeft naar eigen goedvinden, of in het geval je je niet houdt aan de Algemene Voorwaarden, het recht content die je hebt geplaatst te verwijderen, of je de toegang tot de Diensten te ontzeggen. Indien Movember in een bepaald geval niet optreedt om het naleven van de Algemene Voorwaarden af te dwingen, dan kan dat niet als een vrijwaring worden beschouwd. Movember behoudt zich het recht voor om zijn rechten hiertoe te doen gelden, evenals t.o.v. andere gevallen waarin je in tegenstrijd handelt met de Algemene Voorwaarden.
   
 12. Rechtspersonen en toepasbare wet – de rechtspersoon Movember en de relevante wetten die voor deze Algemene Voorwaarden bepalend zijn, worden bepaald door het land waarin je woont:

  a. Als je in de V.S. woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Movember Foundation, onder zeggenschap van de wet van de staat Californië, onderdeel van de V.S.;
  b. Als je in Canada woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Movember Canada, onder zeggenschap van de wet van Ontario, Canada;
  c. Als je in het Verenigd Koninkrijk woont of in een land dat deel uitmaakt van de EER (m.u.v. Duitsland), dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Movember Europe, onder zeggenschap van de wet van Engeland en Wales;
  d. Als je in Nieuw-Zeeland woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en de Movember Foundation New Zealand, onder zeggenschap van de wet in Nieuw-Zeeland;
  e. Als je in Duitsland woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Movember Foundation e.V, onder zeggenschap van de wet van Duitsland; en
  f. Als je in Australië woont, of op een locatie die niet wordt genoemd in de bovenstaande artikelen a, b, c, d of e, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en The Movember Group Pty Ltd als gevolmachtigde voor de Movember Foundation, onder zeggenschap van de wet van Victoria, Australië.