Voorwaarden

Movember Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 1 oktober 2017

In dit gedeelte worden de voorwaarden beschreven die op je gebruik van de website van Movember en de mobiele apps van Movember (gezamenlijk "de diensten") van toepassing zijn. Een voortdurend gebruik van onze Diensten betekent voor Movember dat je deze Algemene Voorwaarden hebt geaccepteerd. Het is mogelijk dat wij deze Algemene Voorwaarden af en toe aanpassen, dus kom vooral geregeld terug om te checken.
 1. Content die door Movember is gecreëerd - Alle handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van derden die in de diensten zijn opgenomen, zijn eigendom van Movember of door Movember in licentie verkregen. Het kopieëren of op welke wijze dan ook reproduceren van de grafieken, logo’s of enig ander materiaal van de Diensten, is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Om twijfel uit te sluiten, verlenen we je toestemming om materiaal te downloaden via de Downloads pagina van onze website.
   
 2. Content die door jou wordt geplaatst - Alle content die je op onze diensten plaatst, waaronder (zonder beperking) alles wat je op je eigen MoSpace-pagina of die van anderen plaatst, zoals foto's, video's en opmerkingen, is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid; je moet ervoor zorgen dat je alle nodige rechten bezit om die content te mogen plaatsen (bijv. door, indien nodig, toestemming te vragen van de houders van de auteursrechten of voor het gebruik van de persoonlijke gegevens van derden).Door content te posten geef je Movember ook het niet-exclusieve, overdraagbare, royalty-vrije wereldwijde recht om die content te gebruiken en te reproduceren.
   
 3. Inbreuk op het copyright van derden – Movember volgt de bepalingen van de Digital Millennium Copyright Act. Als je gelooft dat iemand inbreuk maakt op je copyright of handelsmerk zonder je toestemming, neem dan contact met ons op via netherlands@movember.com om de inbreuk te melden.
   
 4. Respecteer de Mo gemeenschap – Toon je respect door aan het onderstaande gehoor te geven:
  a. Je mag geen geautomatiseerde middelen gebruiken om de content van gebruikers te verzamelen
  b. Je mag geen virussen of schadelijke codes uploaden
  c. Je mag niemand pesten, intimideren, of lastig vallen
  d. Je mag geen content posten die inbreuk maakt op de rechten van een ander of deze beschadigt, of die anderszins onwettig is, of die hatelijk, bedreigend, pornografisch of gewelddadig van aard is
 5. Movember wijst aansprakelijkheid af – Movember doet zijn uiterste best voor zijn Diensten en we proberen ze accuraat, foutloos, en vrij van beledigende inhoud te houden. Je gebruikt de site niettemin op eigen risico en Movember is niet aansprakelijk voor kosten of schade die je lijdt door je gebruik van onze Diensten. Movember kan binnen zijn Diensten links aanbieden naar de websites of bronnen van derden, maar is niet verantwoordelijk voor deze derde partijen. Je gebruikt die sites en bronnen op eigen risico.
   
 6. Het organiseren van een Mo -evenement – Door je aan te melden voor het organiseren van een Mo-evenement, waaronder alle MOVE-evenementen, ga je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor de organisatie en het runnen van het Mo-evenement, waaronder het regelen van de nodige vergunningen, toestemmingen en/of verzekeringen die voor het organiseren van een dergelijk evenement zijn vereist. Aan Mo-evenementen kunnen risico's en gevaren verbonden zijn, en door een evenement te organiseren begrijp en accepteer je dat Movember op geen enkele manier aansprakelijk is voor enige gevallen van letsel, schade of verlies die ontstaan in verband met je Mo-evenement.
   
 7. Deelname aan een georganiseerd Mo-evenement – Je erkent dat jouw deelname aan Mo-evenementen (ongeacht de aard van deze evenementen), waaronder aan MOVE-evenement, op eigen risico is en dat Movember op geen enkele manier aansprakelijk is voor enig letsel, schade of verlies dat/die hierdoor ontstaat.
   
 8. Jouw MOVE  – Alle MOVE-uitdagingen, -evenementen en -activiteiten (inclusief alle uitdagingen die je voor jezelf zet) (MOVE) mogen alleen worden aangegaan met inachtneming van je huidige lichamelijke gezondheid, eventuele medische aandoeningen die je hebt, en het advies van een geschikte zorgverlener. De informatie die op deze website en daaraan gekoppelde websites wordt verstrekt, is geen vervanging van medische of professionele zorg en advies, met name wat betreft de geschiktheid of veiligheid van een MOVE-activiteit. Movember is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig geval van letsel, schade of verlies in verband met jouw betrokkenheid bij een MOVE-uitdaging of -activiteit.
   
 9. RSVP's en tickets voor Movember-evenementen – Als je een officieel Movember-evenement bijwoont, moet je voldoen aan alle aanvullende voorwaarden in de RSVP's, op de tickets en/of de voorwaarden die voorafgaand aan het Movember-evenement door Movember aan jou zijn bekendgemaakt.
   
 10. Terugbetalingen – Als je per vergissing een bedrag hebt gedoneerd, zal Movember het bedrag aan je terugbetalen, mits je Movember daar zo snel mogelijk over informeert, in ieder geval vóór 30 april na de datum van de donatie (bijvoorbeeld: voor een donatie in november 2016 moet je ons uiterlijk op 30 april 2017 informeren; voor een donatie in mei 2017 moet je ons uiterlijk op 30 april 2018 informeren). Als je een verzoek tot restitutie wilt indienen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het onderdeel Contact van de Movember-website van het land waarin je woont.
   
 11. Movembers rechten – Movember mag geheel naar eigen goeddunken inhoud verwijderen die je hebt gepost of je de toegang tot onze Diensten ontzeggen. Niet-uitoefening door Movember van onze rechten volgens de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, betekent niet dat we daarvan afstand doen en wij blijven gerechtigd om onze rechten uit te oefenen.
   
 12. Rechtspersonen en toepasbare wet – de rechtspersoon Movember en de relevante wetten die voor deze Algemene Voorwaarden bepalend zijn, worden bepaald door het land waarin je woont:

  a. Als je in de V.S. woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Movember Foundation, onder zeggenschap van de wet van de staat Californië, onderdeel van de V.S.;
  b. Als je in Canada woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Movember Canada, onder zeggenschap van de wet van Ontario, Canada;
  c. Als je in het Verenigd Koninkrijk woont of in een land dat deel uitmaakt van de EER (m.u.v. Duitsland), dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Movember Europe, onder zeggenschap van de wet van Engeland en Wales;
  d. Als je in Nieuw-Zeeland woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en de Movember Foundation New Zealand, onder zeggenschap van de wet in Nieuw-Zeeland;
  e. Als je in Duitsland woont, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Movember Foundation e.V, onder zeggenschap van de wet van Duitsland; en
  f. Als je in Australië woont, of op een locatie die niet wordt genoemd in de bovenstaande artikelen a, b, c, d of e, dan zijn deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en The Movember Group Pty Ltd als gevolmachtigde voor de Movember Foundation, onder zeggenschap van de wet van Victoria, Australië.


Mo Mo
 1. Deze wedstrijd staat open voor alle Mo Bros en Mo Sistas die zijn geregistreerd bij Movember Nederland (nl.movember.com) en18jaar of ouder zijn, met uitzondering van de werknemers en aan Movember verwante partijen.
 2. De winnaar is de persoon (al dan niet lid van een team), die op de hieronder vermelde datum en tijd het grootste bedrag heeft opgehaald voor de campagne 2018.  Het hoofdkantoor van Movember bepaalt de winnaar op basis van de totaalbedragen aan donaties op uk.movember.com om 09:00:00 uur op 11 december 2018 (AEST), wat 10 december 2018 om 22:00:00 uur (GMT) betekent.
 3. Movember is niet verantwoordelijk voor eventuele technologische problemen die beletten dat een donatie op tijd wordt verwerkt of leiden tot een verschil tussen het tijdstip waarop de donatie in het Movember-systeem wordt geregistreerd en het tijdstip op je donatiebewijs.  Om teleurstelling te voorkomen moet je alle online donaties tijdig inzenden om ervoor te zorgen dat ze vóór de deadline worden verwerkt.  Zorg er ook voor dat alle offline donaties (zoals contant geld of cheques) tijdig bij Movember zijn ingediend om te worden verwerkt en opgenomen in jouw totaalbedrag aan donaties. 
 4. Movember behoudt zich het recht voor om de geldigheid van inzendingen te controleren en om elke deelnemer die het deelnameproces manipuleert, te diskwalificeren.
 5. Er is één prijs te winnen. Het prijzenpakket bestaat uit een Movember-goodiebag met artikelen van Movember en Movember-partners, zoals L’Oréal Men Expert.
Deze prijs wordt aangeboden en vergeven door Movember Europa.
 1. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of andere producten en is niet overdraagbaar.  De prijs kan alleen worden opgeëist door middel van mondelinge of schriftelijke aanvaarding door de winnaar.
 2. Movember behoudt zich het recht om alternatieve prijzen aan te bieden indien de voorgestelde prijzen niet beschikbaar zijn.
 3. De winnaar wordt uiterlijk op 11 december 2018 per e-mail op de hoogte gebracht.De naam van het winnende team wordt op de website www.movember.com gepubliceerd en vermeld in een e-mailbericht waarin de Movember-prijs wordt bekendgemaakt.
 4. Als de prijs op 13 december 2018 niet is opgeëist, komt deze te vervallen.
 5. Indien deze wedstrijd om welke reden dan ook niet zoals gepland kan plaatsvinden, behoudt Movember zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren tenzij bepalingen van het dwingend recht anders bepalen.
 6. Alle inzendingen worden eigendom van Movember.  Alle informatie vervat in de inzendingen en de details van de winnaar worden bewaard overeenkomstig het privacybeleid van Movember, dat kan worden geraadpleegd via uk.movember.com/privacy.

Beloning voor leden van de Platinum Club
 1. Deelname aan deze wedstrijd staat open voor alle Mo Bros en Mo Sistas die staan ingeschreven bij Movember Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de VS (movember.com). 
 2. De winnaars zijn individuele personen (al dan niet aangesloten bij een team) die zich hebben aangemeld voor het ontvangen van berichten van Movember en die op 30 april 2019 $1000,- (in hun lokale valuta) hebben ingezameld voor Movember.  Het hoofdkantoor van Movember bepaalt de winnaar op basis van de totaalbedragen aan donaties op movember.com  De prijs wordt toegekend in chronologische volgorde van deelname, zolang de voorraad strekt. 
 3. Movember is niet verantwoordelijk voor eventuele technologische problemen die beletten dat een donatie op tijd wordt verwerkt of leiden tot een verschil tussen het tijdstip waarop de donatie in het Movember-systeem wordt geregistreerd en het tijdstip op je donatiebewijs.  Om teleurstelling te voorkomen moet je alle online donaties tijdig inzenden om ervoor te zorgen dat ze vóór de deadline worden verwerkt.  Zorg er ook voor dat alle offline donaties (zoals contant geld of cheques) tijdig bij Movember zijn ingediend om te worden verwerkt en opgenomen in jouw totaalbedrag aan donaties. 
 4. Movember behoudt zich het recht voor om de geldigheid van inzendingen te controleren en om elke deelnemer die het deelnameproces manipuleert, te diskwalificeren.
 5. Er is één prijspakket dat gewonnen kan worden. Het prijspakket bestaat uit de volgende items:
- Movember-speelkaarten
 1. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of andere producten en is niet overdraagbaar. De prijs kan alleen worden opgeëist door middel van mondelinge of schriftelijke aanvaarding door de winnaar.
 2. Movember behoudt zich het recht om alternatieve prijzen aan te bieden indien de voorgestelde prijzen niet beschikbaar zijn.
 3. Indien deze wedstrijd om welke reden dan ook niet zoals gepland kan plaatsvinden, behoudt Movember zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren tenzij bepalingen van het dwingend recht anders bepalen.
 4. Alle inzendingen worden het eigendom van Movember. Alle informatie die is opgenomen in de inzendingen en gegevens van de winnaar, wordt bewaard in overeenstemming met het privacybeleid van Movember, dat beschikbaar is op www.movember.com.