Lichamelijke inactiviteit

Wij investeren in oplossingen die mannen stimuleren om aan lichaamsbeweging te doen, met de bedoeling een blijvende verandering in hun gedrag te realiseren.

Focus op lichamelijke inactiviteit

Lichamelijke inactiviteit heeft grote consequenties. Het is de op drie na grootste risicofactor voor het wereldwijde sterftecijfer met jaarlijks 3,2 miljoen sterfgevallen. Wij binden de strijd aan tegen lichamelijke inactiviteit door:


1. Mensen in beweging te krijgen. Dit jaar lanceren we MOVE, een campagne van 30 dagen om lichaamsbeweging te stimuleren.


2. De bewustwording te vergroten over de gevaren van lichamelijke inactiviteit en de voordelen van lichaamsbeweging voor onze lichamelijke en mentale gezondheid.


3. Te zoeken naar nieuwe manieren om lichaamsbeweging te stimuleren en de gevolgen van een inactief leven te beperken.


4. Te investeren in projecten die ons meer inzicht bieden in manieren waarmee het gedrag van mannen verandert zodat ze meer gaan bewegen.


Download onze volledige financieringsstrategie (PDF alleen in het Engels)Wij investeren in meer beweging

Lichamelijke inactiviteit werd in 2015 aan onze strategie toegevoegd en is ons nieuwste aandachtsgebied. Wij zetten ons in om de bewustwording te vergroten over de gevaren van lichamelijke inactiviteit en om te investeren in initiatieven die lichaamsbeweging stimuleren. Kom regelmatig even kijken op deze pagina. Er staat meer te gebeuren.


MOVE

Wij dagen Mo Bros en Mo Sistas uit om tijdens de 30 dagen van Movember meer aan lichaamsbeweging te doen, om fondsen te werven en de bewustwording rond de gezondheid van mannen te vergroten.

Lees meer over MOVE


TrueNTH: Beweegprogramma voor mannen met prostaatkanker in Australië

Wij hebben in samenwerking met een team aan de Edith Cowan University de ervaringen vastgelegd van mannen met prostaatkanker tijdens hun deelname aan een speciaal op hen afgestemd fitness-programma. De informatiebronnen die als gevolg van dit project zijn ontstaan, zijn als een reeks video's online beschikbaar.

Bekijk een interview met één van de deelnemers, Mo Bro Lee (alleen in het Engels)


GAP4: Wereldwijd initiatief voor lichaamsbeweging en metabole gezondheid bij prostaatkanker

GAP4 heeft als doel om lichaamsbeweging als medicijn te testen en de rol ervan in de progressie van prostaatkanker beter te begrijpen. Meer dan 150 toonaangevende onderzoekers hebben samengewerkt aan een grootschalig multicentrisch bewegingsonderzoek onder mannen met gevorderde prostaatkanker.

Lees meer over GAP4 (PDF alleen in het Engels)


Lichaamsbeweging als medicijn voor mannen met prostaatkanker in Hong Kong

Dit programma heeft als doel om de voordelen van traditionele Chinese bewegingsoefeningen en cardio- en weerstandsoefeningen te beoordelen, om de lichamelijke - en psychische problemen aan te pakken waar mannen met prostaatkanker in Hong Kong mee kampen

Lees meer over dit programma (alleen in het Engels)
Het menselijk lichaam is gemaakt om te lopen. Het is niet bedoeld om een zittend leven te leiden. Uit verondrustend onderzoek blijkt dat te weinig mensen regelmatig aan lichaamsbeweging doen; in de westerlijke wereld zitten mensen vaak meer dan de helft van de tijd waarin ze wakker zijn. Omdat lichamelijke inactiviteit bijdraagt aan doodsoorzaken die voorkomen kunnen worden, moedigen wij mannen aan actiever te worden en minder stil te zitten.

- Adam Garone, CEO en mede-oprichter